Uitgeverij Ondine
Lodo
HET KORTE LEVEN VAN DE EERSTE GEHEIM AGENT
UIT LONDEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Han Korting
Het boek beschrijft het leven van de marineofficier Lodo van Hamel, zijn optreden tijdens de Meidagen van 1940 en zijn heldhaftige gedrag in Duinkerken. Daarna vraagt de Nederlandse regering in Londen hem om als eerste geheim agent in bezet Nederland een radionetwerk op te bouwen. Nadat zijn missie geslaagd is, loopt zijn terugkeer naar Engeland op dramatische wijze verkeerd af: hij wordt gevangen genomen, ter dood veroordeeld en gefusilleerd.

Een belangrijk deel van het boek gaat over het optreden van zijn vader, prof. J.A. van Hamel, die zich tot het uiterste heeft ingespannen zijn zoon van de ondergang te redden. Toen dat mislukte, heeft hij er vervolgens naar gestreefd om voor zijn zoon een plaats te verwerven onder de helden van het vaderland.Han Korting (1937) studeerde geschiedenis aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam. Hij was tot zijn pensionering docent en schoolleider bij het Voortgezet Onderwijs in Haarlem. Daarna werkte hij enkele jaren in het Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging in het Nationaal Archief in Den Haag. Vervolgens werkte hij mee aan diverse projecten van het Nationaal Archief (onder meer aan een website over het Oranjehotel) en het NIOD.


€ 19,50 | 216 pagina's | paperback | ca. 30 illustraties, met zaak- en personenregister | vormgeving Monique Vogelsang